راهنمای استفاده و آشپزی با اجاق گاز

//راهنمای استفاده و آشپزی با اجاق گاز

راهنمای استفاده و آشپزی با اجاق گاز

انتخاب ظروف پخت و پز مناسب

همیشه  ظرف را  در مرکز شعله قرار دهید. ظرفی را انتخاب کنید که بزرگی  قطر کف آن با سر شعله مورد نظر متناسب باشد. وقتی مایع درون ظرف به جوش آمد،  مقدار شعله را کم کنید و روی ظرف را با درپوش مناسب  بپوشانید.

پیچ های کنترل شعله

هر پیچ کنترل شعله در روی صفحه اجاق گاز با علامت سرشعله مربوطه مشخص گردیده است.

سرشعله با فندک و ترموکوپل

سرشعله اجاق گاز شما مجهز به ترموکوپل است به گونه ای که در صورت خاموش شدن ناگهانی شعله،  جریان گاز را قطع میکند.

برای روشن کردن شعله کافی است پیچ کنترل شعله مورد نظر را فشار داده و آن را به سمت چپ بچرخانید.

عمل فشار دادن پیچ را به مدت ۵ ثانیه پس از روشن شدن شعله ادامه دهید.اگر پس از برداشتن فشار است که خاموش شد، پیچ را در وضعیت حداکثر قرار داده و این عمل را تکرار کنید اما این بار در حالی که روشن است را برای مدتی طولانی تر در حالت حداکثر نگه دارید.

By |2020-01-06T00:42:46+00:00آوریل 23rd, 2019|آموزشی|