نصب فر برقی در آشپزخانه

//نصب فر برقی در آشپزخانه

نصب فر برقی در آشپزخانه

فر برقی را در فضای آشپزخانه که به این منظور طراحی شده است، قرار دهید. ممکن است طراحی آشپزخانه به گونه ای باشد که برای دستگاه، فضایی در زیر یک میز و یا در داخل یک کمد ایستاده طراحی شده باشد. فر برقی را در جای خود و در چارچوب مورد نظر، با استفاده از پیچ و رول پلاک تثبیت کننده محکم کنید. برای تعیین مکان حفره ها، در ب فر برقی را باز کنید و به داخل آن نگاه کنید. برای ایجاد تهویه مناسب، اندازه گیری و تهویه فواصل مناسب باید در هنگام تنظیم برگه مدنظر قرار داده شوند.

نکته مهم

 اگر میخواهید فربرقی به درستی کار کند، فضای آشپزخانه باید مناسب باشد. کابینت های آشپزخانه که نزدیک به فر برقی قرار دارند باید از مواد مقاوم به حرارت ساخته شده باشند. اطمینان حاصل کنید که کابینت های نزدیک به فر برقی که از چوب روکش دار ساخته شده است، بتوانند درجه حرارت حداقل ۱۲۰ درجه سانتی گراد را تحمل کنند. پلاستیک ها و موادی که نمی‌توانند در برابر چنین دماهایی مقاومت کنند، ممکن است هنگام روشن بودن فربرقی، ذوب شده یا تغییر شکل دهند. قطعات الکترونیکی نیز، باید کاملا عایق بندی شوند. رعایت نکات فوق، یک الزام امنیتی قانونی است. همه محافظ ها باید کاملا در جای خود محکم شده باشند، به گونه ای که بدون استفاده از ابزارهای خاص، نتوان آنها را برداشت. باید جریان هوای کافی در فضای آشپزخانه، برای چرخش در اطراف فر برقی وجود داشته باشد. در بخش انتهایی دستگاه باید یک فضای خالی حداقل ۴۵ میلیمتری وجود داشته باشد.

By |2019-12-07T19:14:00+00:00آوریل 23rd, 2019|آموزشی|